UDELEŽBA IN REZULTATI

Na dan volitev:

UDELEŽBA
Občina Divača

REZULTATI:
- volitve župana in občinskih svetnikov v občini Divača
- volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Divača

1. Poročilo o izidu glasovanja za župana (porocilo_ZU_2010.pdf)
- Priloga_Zupan po voliscih.pdf

2. Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet (porocilo_OS_2010.pdf)
- Priloga 1_OS preferencni glasovi.pdf

3. Poročilo o izidu glasovanja v svete KS (porocilo_KS_2010.pdf)

4. Poročilo o izidu glasovanja za župana (drugi krog) (porocilo_ZU_2010_2krog)
- Priloga Župan po voliščih (Priloga_Zupan po voliscih_2krog)

5. Poročilo o izidu glasovanja v svete KS (naknadne volitve) (porocilo_KS_2010_naknadne)