Lokalne volitve 2014 v Občini Divača

Lokalne volitve 2014Državna volilna komisija

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014 V OBČINI DIVAČA

1. Županja

  ALENKA ŠTRUCL DOVGAN,  naslov: Dolenja vas 2, 6224 Senožeče

 

 2. Občinski svet

VE

Priimek in Ime

Naslov

Posta

01

DOBRIVOJE SUBIĆ

Brkinskega odreda 6

6215   DIVAČA

01

DAMIJANA GUSTINČIČ

Kajuhova ulica 21a

6215   DIVAČA

01

NIVES  SKUK

Kettejeva ulica 7

6215   DIVAČA

02

BENJAMIN ŠKRLJ

Dane pri Divači 24

6215   DIVAČA

02

MATEJ BEZELJAK

Trg 15. aprila 13

6215   DIVAČA

03

MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ

Famlje 17

6217   VREMSKI BRITOF

03

URŠKA FLORJANČIČ

Dolnje Vreme 43

6217   VREMSKI BRITOF

03

MARTIN PRELC

Podgrad pri Vremah 2

6217   VREMSKI BRITOF

04

JERNEJ FRANC PREMRL

Senožeče 103

6224   SENOŽEČE

04

JOVO FERFILA

Senožeče 102l

6224   SENOŽEČE

04

DRAGO ŠKAMPERLE

Senožeče 102f

6224   SENOŽEČE

 

 

3. Krajevne skupnosti

KS

Ime in Priimek

Naslov

BARKA

DEJAN PRELEC

Barka 16, 6217    VREMSKI BRITOF

BARKA

DENIS AMBROŽIČ

Barka 28, 6217    VREMSKI BRITOF

BARKA

BORIS PRELEC

Barka 36, 6217    VREMSKI BRITOF

 

 

 

DIVAČA

VINKO  MAHNIČ

Ulica istrskega odreda 4, 6215  DIVAČA

DIVAČA

ANA MARIJA PRELC

Ulica dr. B. Magajne 14, 6215 DIVAČA

DIVAČA

TANJA GEC

Brežec pri Divači 10, 6215 DIVAČA

DIVAČA

TATJANA GOMBAČ

Naklo 20 , 6215 DIVAČA

DIVAČA

BENJAMIN ŠKRLJ

Dane pri Divači 24, 6215 DIVAČA

 

 

 

MISLIČE

ANDREJ DEKLEVA

Misliče 24 , 6217  VREMSKI BRITOF

MISLIČE

MITJA  IVANČIČ

Vatovlje 9 , 6217  VREMSKI BRITOF

MISLIČE

MIRKO  GRLICA

Vareje 11 , 6217  VREMSKI BRITOF

 

 

 

SENOŽEČE

JOVO FERFILA

Senožeče 102l, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

TINA  KASTELIC  GUŠIĆ

Senožeče 82c, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

KATARINA  KLEVA

Senožeče 146, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

NATAŠA  MOŽE

Potoče 15 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

EDVIN  ŠKAMPERLE

Dolenja vas 23 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

BARBARA  HUMAR

Dolenja vas 34a, 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

ANTON  FRANETIČ

Laže  24 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

SEBASTJAN MARGON    

Gabrče 11 , 6224  SENOŽEČE

SENOŽEČE

MATJAŽ  TAŠIČ

Senadole 32 , 6224  SENOŽEČE

 

 

 

VREME

DEJAN  HREŠČAK

Goriče pri Famljah 4 , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

ANDREJ  PRELC

Famlje  16b, 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

MIRAN ČAJKO

Vremski Britof 18 , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

ROBERT MAGAJNA

Dolnje Vreme 22A , 6217 VREMSKI BRITOF

VREME

BOJAN  SKALEC  

Gornje Vreme 15 , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

KLAVDIJO  SKUK

Gornje  Ležeče 14,  6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

MATEVŽ  FRANETIČ

Škoflje 5a, 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

JANA  TREBEC

Zavrhek  10a , 6217 VREMSKI  BRITOF

VREME

MARTIN  PRELC

Podgrad pri Vremah 2,6217 VREMSKI BRITOF

 

 

 

DOLNJE LEŽEČE

NIKA  MASLO

Dolnje Ležeče 47, 6215 DIVAČA

DOLNJE LEŽEČE

IZTOK  GRANDIČ

Dolnje Ležeče 75, 6215 DIVAČA

DOLNJE LEŽEČE

BRUNO  BOMBAČ

Dolnje Ležeče 62, 6215 DIVAČA

 

 

 

OBRAZCI

1.  Župan

Nekatere politične stranke, volivci in bodoči kandidati za župana ste verjetno že začeli s pripravami na lokalne volitve, vsa uradna dejanja pa se lahko začnejo 21.7.2014.

Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate. Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določio tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko predlaga enega kandidata za župana. Kandidata za župana mora podpreti najmanj 42 volivcev (2% od volivcev, ki so glasovali v prvem krogu zadnjih rednih volitev za župana).

 

 2. Občinski svet

 Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate za občinski svet.

 Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določijo tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Kandidate bo v volilni enoti moralo podpreti najmanj 15 volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti (1% od volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15).

Politična stranka ali skupina volivcev, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana občinskega sveta ali člana sveta krajevne skupnosti, mora določiti kandidature tako, da pripada vsakemu od spolov (moški, ženska) najmanj 40 odstotkov kandidatur. V volilnih enotah, kjer se volijo trije kandidati bo moral biti najmanj eden drugega spola, kjer se volita dva pa različnega spola. 

 

 3. Svet krajevne skupnosti

Kandidate za člana sveta KS prav tako lahko predlagajo politične stranke, ki kandidate določijo skladno s pravili stranke, ali pa s podporo skupine volivcev  in to je vsaj 10 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

 

 4. Volilni odbori

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje občinska volilna komisija.

Glede imenovanja volilnih odborov je pomembno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti.  

Vsak kandidat za člana volilnega odbora mora podati soglasje k imenovanju v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi  »Kandidatur« obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Člana volilnega odbora, ki občinske volilne komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se kaznuje z globo 600 €. Naloge prekrškovnega organa opravlja Inšpektorat za notranje zadeve.

Predloge za člane volilnih odborov lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov do konca meseca julija oz. do 31.7.2014.  
 

  

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE DIVAČA

Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, Slovenija 

Lokalne volitve 2014  - redne volitve župana, redne volitve v občinski svet in redne volitve v svete KS  v Občini Divača vodi Občinska volilna komisija. Občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Divača na 26. redni seji dne 28.5.2014. Po obvestilu namestnice predsednika  dne 2.9.2014, da funkcije ne more več opravljati, je občinski svet Občine Divača na 8. korespondenčni seji 11.9.2014,  imenoval drugega namestnika predsednika.  Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.  

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik:  Denis ZOBARIČ, Divača
       namestnik predsednika: Matej BANDELJ, Kreplje, 

članica: Sonja SREBOT, Dolnje Ležeče, 
      namestnica članice: Tatjana CERKVENIK, Dolnje Vreme, 

član: Jože TOMINC, Dolnje Vreme, 
     namestnica člana: Nava VARDJAN, Barka, 

član: Gorazd GERŽELJ, Senožeče,
     namestnica člana: Karolina KLJUN, Divača.  

 

tajnik: , tel: 05-731 09 30
     namestica tajnika: , tel: 05-731 09 30    

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika in namestnice tajnika      

Sklep o imenovanju namestnika predsednika OVK