Zbiranje razvojnih pobud s področja urejanja prostora ter potreb po spremembi namenskih rab

datum: 20.03.2009

kategorija: Sporočila za javnost

Zbiranje razvojnih pobud s področja urejanja prostora ter potreb po spremembi namenskih rab

Zbiranje razvojnih pobud s področja urejanja prostora ter potreb po spremembi namenskih rab

obvestilo_zbiranje_individualnih_pobud.pdf

navodilo_za_izpolnjevanje_obrazca.pdf

obrazec_za_obrazlozitev_spremembe_namembnosti_zemljisca_85a.doc