POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2012

datum: 03.10.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Oškodovance na OBMOČJU OBČINE DIVAČA pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijstvu zaradi posledic suše 2012

OBČINA DIVAČA objavlja

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2012


Oškodovance na OBMOČJU OBČINE DIVAČA pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v kmetijstvu zaradi posledic suše 2012. Prijavo na podpisanem obrazcu morajo oškodovanci oddati v sprejemni pisarni občine – osebno ali po pošti, najkasneje do ponedeljka, dne 15.10.2012. Obrazci za prijavo škode in seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda so podani spodaj.

Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.


Župan Občine Divača
Drago Božac


Poziv za prijavo škode

Obrazec za prijavo škode

Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda