Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »medicinski center Divača« v Divači

datum: 28.06.2010

kategorija: Akti

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »medicinski center Divača« v Divači

Uradni list RS, št. 51/2010