Odločbe o ugotovitvi, da so nepremičnine javno dobro lokalnega pomena

datum: 25.07.2014

kategorija: Sporočila za javnost

  Občina Divača je je izdala naslednje ugotovitvene odločbe o občinskih cestah  - grajenem javnem dobru:

 

1. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-84, k.o. Famlje,

2. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-85, k.o. Vremski Britof,

3. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-86, k.o. Gornje Vreme,

4. Ugotovitvena odločba št. 478-0022/2012-87, k.o. Gabrče,