Županja občine Divača priredila sprejem najboljšim športnicam in športnikom Krasa in Brkinov iz občine Divača za leto 2017

datum: 15.02.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 Športnice in športniki občine Divača se uvrščajo med  NAJBOLJŠE  športnike Krasa in Brkinov. Tudi letos so bila v okviru vseh štirih občin Krasa in Brkinov podeljena priznanja najboljšim športnicam, športnikom in klubom, ki so v letu 2017 dosegali dobre, najboljše, rezultate. Ponosni smo na vse prejemnike, še posebno seveda na tiste, ki prihajajo iz naše občine. Športnice in športniki iz občine Divača vedno znova dokazujejo svojo vztrajnost, sposobnost, zmogljivost, in »športni duh«. S svojimi dejanji ponašajo ime domačega kraja in občine v svet.

 Županja občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan, je za prejemnice in prejemnike priznanj iz občine Divača, priredila sprejem. Čestitala jim je za dosežke in uspehe ter poudarila pomembnost  sodelovanja. V času, ko raste zavedanje in pomen participacije mladih v lokalni skupnosti, je šport mladih zagotovo tisto področje, ki dokazuje, da mladi ogromno doprinašajo k delu in življenju lokalne skupnosti. Vsak na svojevrsten način; in želja Občine in zagotovo vseh generacij občanov je, da bi se mladi dobro počutili v domačem okolju in tvorno sodelovali; da bi spoznavali svet – vendar se vedno znova radi vračali domov.

V sproščenem pogovoru je bilo tudi letos čutiti veliko prijateljstva, saj je vsakoletno »športno« srečanje  na Občini pod pokroviteljstvom  županje svojevrsten pomemben dogodek, ki se ga veselimo vsi.

1   2

Občinska uprava Občine Divača, Romana Derenčin