ZAPORA CESTE - Škofeljski most

datum: 09.03.2018

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

(petek, 9.3.2018)

 OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da je na delu občinske ceste LC 062060, odsek 062061 - Vremski Britof-Škoflje, in sicer od stacionaže 240 m do stacionaže 540 m  

 od četrtka, 8.3.2018 do odprave nevarnosti izvedena  POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet  zaradi  porušitve podpornega zidu in vdora cestišča.

 

Obvoz bo urejen po državnih cestah RT 940/1018 Matavun - Zavrhek, R2 409/0309 Divača - Matavun ter R2 405/6845 Divača - Famlje.

 Dne 8.3.2018 je bila Občina Divača s strani koncesionarja za vzdrževanje cest, CPK d.d., obveščena o porušitvi podpornega zidu pod cesto ter posledično vdora cestišča na občinski cesti LC 062060, odsek 062061 - Vremski Britof-Škoflje.

 Zaradi varnosti udeležencev v prometu je Občina Divača na licu mesta koncesionarju za vzdrževanje cest, CPK d.d., naročila postavitev popolne zapore prometa z vzpostavitvijo obvoza po cestah na relaciji Škoflje - Matavun - Divača - Famlje, in sicer po državnih cestah RT 940/1018 Matavun - Zavrhek, R2 409/0309 Divača - Matavun ter R2 405/6845 Divača - Famlje. Popolna zapora se izvede od 8.3.2018 do odstranitve nevarnosti, tj sanacije cestišča.

 Zaradi varnosti prometa občinski organ meni, da je potrebno izvesti popolno zaporo ceste. V času zapore mora biti na območju zapore promet zaprt in onemogočen prehod.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

OBČINA DIVAČA

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

direktor občinske uprave

 

Škofeljski  most – popolna zapora prometa

Podporni zid in del ceste pred mostom v Škofljah se je 8. marca ponoči zrušil in zdrsnil v reko Reko. Na srečo se nikomur ni nič zgodilo.  Prvi, ki je pripeljal mimo in je o tem tudi obvestil Policijo,  je bil domačin Andrej Prunk, ki je za Primorske novice povedal:  "Ustavil sem na mostu in se čudil, da sem ostal cel. Če bi zapeljal pol metra bolj desno, bi šel s kolesom v luknjo in zgrmel v Reko.«

Podporni zid, ki  je zgrmel v reko Reko, je za sabo pustil približno osem metrov dolg  in deset do dvanajst metrov visok udor.

Delavci CPK so takoj postavili prometne znake in še isti dan za ves promet zaprli cesto čez most, za kar je Občinska uprava tudi že izdala ustrezno odločbo. Na obeh straneh mostu so postavljene tudi ovire, kakršne uporabljajo na montažnih krožiščih, da bi preprečili pot voznikom, ki bi kljub prometnim znakom izzivali usodo.

Da se kaj takega lahko zgodi so opozarjali domačini, predvsem po povečanju tovornega prometa v lanskem letu, ko se je le-ta zaradi prometne politike Republike Slovenije izredno povečal skozi Vremsko dolino in posledično tudi po tej cesti in preko mostu. Občina je domačinom prisluhnila in promet po tej cesti omejila na 7,5 ton skupne mase, vendar se je izkazalo, da marsikdo, žal je med njimi tudi veliko  domačinov, omejitev ne spoštujejo in vozijo preko mostu. Najhuje pa je, da so preko mostu vozili tudi veliki in težki kamioni, ki jih je na to cesto pripeljala GPS navigacija in tisti, ki so za signalizacijo vedeli in namensko delajo prekršek zaradi krajše poti.

 

Glede zgodovine mostu pa si viri niso enotni:

Nekateri viri navajajo, da naj bi  most čez Reko v Škofljah zgradili v drugi polovici 18. stoletja za  potrebe odvoza črnega premoga iz rudnikov v Vremski dolini. Drugi, da je bil zgrajen v 18.stoletju ob izgradnji povezovalne ceste med Ilirsko Bistrico in Rodikom, tretji »uradni« Register kulturne dediščine pa navaja, da je bil most zgrajen oziroma datira v 19.stoletju, zaščiten pa je kot »profana stavbna dediščina«. Iz projekta za obnovo mostu izhaja, da je bil most zgrajen leta 1855.

Enoločni cestni most v ločnem razponu 15,2 m, ki premošča reko Reko, je zgrajen iz obdelanih kamnitih blokov in je zaščiten s prvotno kamnito polno zidano in ravno zaključeno ograjo. Na levem in desnem bregu cestišče v višini mostu podpirata enako grajena podporna zidova. Nosilnost mostu je deklarirana na 20t. Pred približno stotimi leti naj bi ga prvič obnovili. Most je bil zadnjič obnovljen leta 1945.

 Po drugi svetovni vojni je preko mostu vodila državna cesta in Republika Slovenija je dolgo načrtovala njegovo obnovo oziroma sanacijo na začetku tega stoletja (2002-2009), a je prej cesto skupaj s tem objektom predala Občini Divača zaradi prekategorizacije slemenske ceste in Fameljskega klanca, ki ju je država kategorizirala kot državni cesti. Cesto, ki ju povezuje (Famlje-Škoflje-Zavrhek-križišče), pa je predala Občini. Skupaj s cesto je Občina dobila takrat že odobrene in revidirane projekte za obnovo mostu in podpornih zidov ter cestišča, ki bi stala med 400.000€ in 500.000€, vendar Občina za tako investicijo enostavno nima dovolj denarja.

Most je postal znan tudi po skokih v reko Reko, ki so jih zadnjič organizirali pred 20 leti. Domačini razmišljajo, da bi, nekdaj dobro obiskano prireditev, obudili.

Da s to cesto živijo domačini in velik del občine Divača in da je potrebno preko njega čimprej nazaj vzpostaviti promet pove tudi to, da tam dvakrat dnevno vozi avtobus v šolo v Vremski Britof, domačini se vozijo in hodijo po nakupih v Vremski Britof, kjer je trgovina, kmetje pa dnevno prečkajo most zaradi obdelovanja zemljišč  v Vremski dolini in gozdov ter nasadov v Brkinih.

Pot dolga cca. 1km se je sedaj z zaporo in obvozom preko Matavuna in Divače podaljšala na cca. 10 km.

Tudi Občini ni všeč, da je morala cesto zapreti, vendar je to storila izključno zaradi varnosti udeležencev saj se po razpokah na vozišču vidi, da se lahko podor  zgodi kadarkoli. Zato polagamo na dušo vsem, predvsem pa tistim, ki ste to pot dnevno uporabljali, da upoštevate prometno signalizacijo in zaporo in zapore ne odmikate, saj s tem spravljate v nevarnost najprej sebe in tudi ostale, ki bodo ob umaknjeni signalizaciji mislili, da je pot preko mostu varna.

 

 Slike:

1  2  3  4

5  6  7  8