Obvestilo o zapori ceste - ulica 1.maja Divača

datum: 15.01.2019

kategorija: Sporočila za javnost

 OBVESTILO   O   ZAPORI   CESTE

(torek, 15.1.2019)

 

OBČINA DIVAČA  obvešča vse udeležence v prometu, da bo na delu občinske cesteLK 064080, odsek 064081 - Ulica 1. maja, in sicer po fazah izvajanja del, tj. od Kraške ceste do križišča z ulico Stanka Volka ter od križišča z ulico Stanka Volka do ulice Brkinskega odreda

 

od 16.1.2019 do 30.6.2019 izvedena

 POPOLNA ZAPORA CESTE za ves promet 

zaradi gradbenih del, tj. rekonstrukcije ceste s pripadajočo infrastrukturo.

  

Zaradi varnosti udeležencev in prometa je potrebno izvesti popolno zaporo ceste, pri čemer je obvoz mogoč znotraj uličnega sistema naselja Divača.

 Izvajalec del, podjetje Godina d.o.o., OIC Hrpelje 22, 6240 Kozina, bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste izvedel zaporo zaradi rekonstrukcije ceste s pripadajočo infrastrukturo od 16.1.2019 do 30.6.2019. Ker se bodo dela izvajala na cesti, je potrebno zaradi obsežnosti del in varnosti prometa tako za izvajalca kot za udeležence v prometu izvesti popolno zaporo dela ceste, kjer se dela izvajajo.

 Izvedena bo popolna zapora ceste, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

 Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate te odseke cest se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

 

OBČINA DIVAČA

Direktor občinske uprave

Iztok Felicjan, univ.dipl.inž.el., MCP

 

Obvestilo