Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

datum: 15.05.1998

kategorija: Akti

javnega značaja slovenskih občin

" Katalog pristojnosti občin

" Uradno glasilo slovenskih občin

" Razvid upravnih postopkov v občinahIšči v www.google.comwww.najdi.siwww.matkurja.siwww.yahoo.com" Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1998

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Divača na 38. redni seji dne 23. 4. 1998 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača (Uradni list RS, št. 70/97), se v 4. členu doda določilo:
V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena in glasi:
Višina posojila ne sme presegati 60% predračunske vrednosti investicije in 10% skupne mase razpisanih sredstev.
3. člen
Sprememba pravilnika o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Divača začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 38/04
Divača, dne 23. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.