Odredba o spremembi odredbe o prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča

datum: 18.11.2004

kategorija: Akti

Odredba o spremembi odredbe o prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča

Uradni list Republike Slovenije št. 123/2004

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 18. redni seji dne 10. 11. 2004 sprejelO D R E D B Oo spremembi odredbe o prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča1. členV odredbi o spremembi odredbe o prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 92/03) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:"Lastniki nepremičnin na območju Občine Divača, ki imajo v posesti stavbna zemljišča v lasti Občine Divača brez ustreznega pravnega naslova, lahko najkasneje do 1. 2. 2005, oddajo vlogo za odkup zemljišča v skladu s to ­odredbo."2. členTa sprememba odredbe začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 18/01Divača, dne 10. novembra 2004.Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.