Poročilo o izidu referendumov na območju KS Senožeče v Občini Divača dne 13. junija 2004

datum: 09.07.2004

kategorija: Akti

Poročilo o izidu referendumov na območju KS Senožeče v Občini Divača dne 13. junija 2004

Uradni list Republike Slovenije št. 74/04

Na podlagi drugega odstavka 47.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami), 49., 50. in 3. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, s spremembami in dopolnitvami) in 79. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01), Občinska volilna komisija občine Divača pošilja Občinskemu svetu občine DivačaP O R O Č I L Oo izidu referendumov na območju KS Senožeče v Občini Divača dne 13. junija 2004Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 13. junija 2004 ugotovila naslednji izid referendumov na območju KS Senožeče v Občini Divača1. Izid referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Dolenja vas – Občina Divača1.1. Volilni komisija je ugotovila:a) v volilni imenik glasovalnih upravičencev je bilo vpisanih 98 glasovalnih upravičencev;b) glasovalo je: 71 glasovalnih upravičencev.Procent udeležbe: 72,45% glasovalnih upravičencev.1.2. Ugotovitev izida referenduma:


a) vseh oddanih glasovnic: 71,b) neveljavnih glasovnic: 0,c) na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo: 24,d) na referendumsko vprašanje je z besedo "PROTI" odgovorilo: 47.1.3. Občinska volilna komisija na podlagi zgornjih podatkov ugotavlja, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselja Dolenja vas – Občina Divača ni sprejet.1.4. Zakon o samoprispevku v drugem odstavku 2. člena določa, da se samoprispevek uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina. Glede na navedeno je Občinska volilna komisija ugotovila, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselja Dolenja vas – Občina Divača ni sprejet, saj se zanj ni izrekla večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali.2. Izid referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče – Občina Divača2.1. Volilni komisija je ugotovila:a) v volilni imenik glasovalnih upravičencev je bilo vpisanih 10 glasovalnih upravičencev,b) glasovalo je: 7 glasovalnih upravičencev.Procent udeležbe: 70% glasovalnih upravičencev.2.2. Ugotovitev izida referenduma:a) vseh oddanih glasovnic: 7,b) neveljavnih glasovnic: 0,


c) na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo: 4,d) na referendumsko vprašanje je z besedo "PROTI" odgovorilo: 3.2.3. Občinska volilna komisija na podlagi zgornjih podatkov ugotavlja, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselja Otošče – Občina Divača je sprejet.2.4. Zakon o samoprispevku v drugem odstavku 2. člena določa, da se samoprispevek uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina. Glede na navedeno je Občinska volilna komisija ugotovila, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselja Otošče – Občina Divača je sprejet, saj se je zanj izrekla večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali. Prav tako je izpolnjen pogoj, da se je glasovanja udeležila večina glasovalnih upravičencev.3. Izid referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Senadole – Občina Divača3.1. Volilna komisija je ugotovila:a) v volilni imenik glasovalnih upravičencev je bilo vpisanih 34 glasovalnih upravičencev,b) glasovalo je: 19 glasovalnih upravičencev.Procent udeležbe: 55,88% glasovalnih upravičencev.3.2. Ugotovitev izida referenduma:a) vseh oddanih glasovnic: 19,b) neveljavnih glasovnic: 0,c) na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo: 11,d) na referendumsko vprašanje je z besedo "PROTI" odgovorilo: 8.3.3. Občinska volilna komisija na podlagi zgornjih podatkov ugotavlja, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselja Senadole – Občina Divača je sprejet.3.4. Zakon o samoprispevku v drugem odstavku 2. člena določa, da se samoprispevek uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina. Glede na navedeno je Občinska volilna komisija ugotovila, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselja Senadole – Občina Divača je sprejet, saj se je zanj izrekla večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali. Prav tako je izpolnjen pogoj, da se je glasovanja udeležila večina glasovalnih upravičencev.4. Izid referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih Senožeče, Gabrče, Laže in Potoče – Občina Divača


4.1. Volilni komisija je ugotovila:a) v volilni imenik glasovalnih upravičencev je bilo vpisanih 504 glasovalnih upravičencev,b) glasovalo je: 275 glasovalnih upravičencev.Procent udeležbe: 54,56% glasovalnih upravičencev.4.2. Ugotovitev izida referenduma:a) vseh oddanih glasovnic: 275,b) neveljavnih glasovnic: 3,c) na referendumsko vprašanje je z besedo "ZA" odgovorilo: 79,d) na referendumsko vprašanje je z besedo "PROTI" odgovorilo: 193.4.3. Občinska volilna komisija na podlagi zgornjih podatkov ugotavlja, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselij Senožeče, Gabrče, Laže in Potoče – Občina Divača ni sprejet.4.4. Zakon o samoprispevku v drugem odstavku 2. člena določa, da se samoprispevek uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina. Glede na navedeno je Občinska volilna komisija ugotovila, da predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za območje naselij Senožeče, Gabrče, Laže in Potoče – Občina Divača ni sprejet, saj se zanj ni izrekla večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali.Divača, dne 13. junija 2004.Občinska volilna komisija občine Divača

Predsednik

Denis Zobarič, univ. dipl. iur. l. r.