Poslovnik Občinskega sveta občine Divača

datum: 08.06.1999

kategorija: Akti

Poslovnik Občinskega sveta občine Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je Občinski svet občine Divača na 6. re