Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Divača za leto 2004

datum: 18.05.2005

kategorija: Akti

Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Divača za leto 2004

Uradni list Republike Slovenije, št. 49/2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 23. seji dne 21. 4. 2005 sprejel


O D L O K

o zaključnem računu proračunu Občine Divača za leto 20041. člen

Sprejeme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2004.2. člen

Proračun Občine Divača za leto 2004 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

v tisoč SIT

zakljucni_2004.doc
3. člen

Povečanje sredstev na računu po zaključnem računu proračuna za leto 2004 se izkazuje kot povečanje sredstev splošnega sklada za 34.077 tisoč tolarjev.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna občine Divača za leto 2004 znaša 136.704 tisoč tolarjev. Navedena sredstva se prenesejo v proračun leta 2005 za dokončanje programov iz leta 2004.


4. člen

Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu za leto 2004 naslednje stanje:v 1.000 SIT

1. Prenos iz leta 2003 7.588

2. Prilivi v letu 2004 0

3. Odlivi v letu 2004 2.000

4. Stanje na dan 31. 12. 2003 5.588

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12.

2004 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2005.5. člen

Splošni in posebni del zaključnega računa ter obrazložitev zaključnega računa so sestavni del tega odloka.6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 23/03

Divača, dne 21. aprila 2005.