Odlok o prenehanju uporabe zazidalnega načrta "PS Divača"

datum: 17.01.2006

kategorija: Akti

Odlok o prenehanju uporabe zazidalnega načrta "PS Divača"

Uradni list Republike Slovenije, Št. 5/2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 27. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejelO D L O K

o prenehanju uporabe zazidalnega načrta "PS Divača"


1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o zazidalnem načrtu "PS Divača" (Uradne objave, št. 10/91). Na območju, ki ga je urejal Odlok o zazidalnem načrtu "PS Divača", se z dnem uveljavitve tega odloka uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05).

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. OS 27/09Divača, dne 15. decembra 2005Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l.r