Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vreme, dne 15. 10. 2000

datum: 24.11.2000

kategorija: Akti

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vreme, dne 15. 10. 2000

Uradni list Republike Slovenije, št. 108/2000

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vreme, dne 15. 10. 2000
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 581 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 396 volilcev ali 73,8%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 230 ali 58,1%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 151 ali 38,1% volilcev.
5. Neveljavnih je bilo 15 glasovnic ali 3,8%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju KS Vreme, ker se je zanj izreklo 58,1% volilcev, ki so glasovali.

Vremski Britof, dne 18. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije
krajevne skupnosti Vreme
Cerkvenik Zoran l. r.