Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača – uradno prečiščeno besedilo

datum: 06.05.2005

kategorija: Akti

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača – uradno prečiščeno besedilo

Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2005

odlok_o_prostorskih_ureditvenih_pogojih.doc