Poročilo o izidu volitev v Svete Krajevnih skupnosti na območju Občine Divača dne 22. oktobra 2006

datum: 03.11.2006

kategorija: Akti

Poročilo o izidu volitev v Svete Krajevnih skupnosti na območju Občine Divača dne 22. oktobra 2006

Uradni list RS, št. 112/2006

Datum sprejema:24.10.2006
Datum objave: 3.11.2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1 in odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) Občinska volilna komisija Občine Divača podaja naslednje


P O R O Č I L O o izidu volitev v Svete Krajevnih skupnosti na območju Občine Divača dne 22. oktobra 2006


Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 24. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Divača.

I. VOLILNA UDELEŽBA NA VOLITVAH V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI DIVAČA

Št. volilnih upravičencev v občini: 3226

Glasovalo: 2053 to je 63,64%

1. Krajevna skupnost Barka


Volilnih upravičencev: 85


Glasovalo: 67 to je 78,82%


2. Krajevna skupnost Divača


Volilnih upravičencev: 1568


Glasovalo: 1005 to je 64,09%


2. Krajevna skupnost Misliče


Volilnih upravičencev: 106


Glasovalo: 62 to je 58,49%


3. Krajevna skupnost Senožeče


Volilnih upravičencev: 872


Glasovalo: 550 to je 63,07%


4. Krajevna skupnost Vreme


Volilnih upravičencev: 595


Glasovalo: 370 to je 62,18%

II. V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI SO BILI IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:


1. KRAJEVNA SKUPNOST BARKA


Volilna enota 1


1. Marta Kuret, roj. 8. 2. 1967, Barka 47, 6217 Vremski Britof


2. Denis Ambrožič, roj. 4. 3. 1977, Barka 28, 6217 Vremski Britof


3. Damjan Malečkar, roj. 17. 4. 1980, Barka 49, 6217 Vremski Britof


4. Stanko Prelc, roj. 21. 9. 1953, Barka 46, 6217 Vremski Britof


5. Sonja Prelec, roj. 11. 9. 1960, Barka 12, 6217 Vremski Britof


2. KRAJEVNA SKUPNOST DIVAČA


Volilna enota 2/1


1. Tanja Mljač, roj. 20. 4. 1979, Nova cesta 8, 6215 Divača


2. David Vatovec, roj. 25. 9. 1975, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6215 Divača


Volilna enota 2/2


1. Tatjana Rožac, roj. 16. 1. 1944, Dr. Bogomira Magajne 12, 6215 Divača


2. Melita Švagelj, roj. 6. 12. 1972, Dr. Bogomira Magajne 14, 6215 Divača


Volilna enota 2/3


1. Bruno Bombač, roj. 3. 8. 1957, Dolnje Ležeče 62, 6215 Divača


2. Alojz Mljač , roj. 3. 3. 1950, Dolnje Ležeče 27, 6215 Divača


Volilna enota 2/4


1. Aleksander Bernetič, roj. 19. 2. 1974, Gradišče pri Divači 1, 6215 Divača


Volilna enota 2/5


1. Boris Perhavec, roj. 19. 9. 1946, Brežec pri Divači 2, 6215 Divača


Volilna enota 2/6


1. Franc Ivančič, roj. 23. 4. 1959, Matavun 7, 6215 Divača


Volilna enota 2/7


1. Tatjana Gombač, roj. 27. 5. 1964, Naklo 20, 6215 Divača


Volilna enota 2/8


1. Majda Koren, roj. 28. 1. 1951, Kačiče-Pared 2A, 6215 Divača


Volilna enota 2/9


1. Borut Nedoh, roj. 12. 5. 1973, Dane pri Divači 20, 6215 Divača


3. KRAJEVNA SKUPNOST MISLIČE


Volilna enota 3


1. Miran Kocjančič, roj. 15. 6. 1970, Vatovlje 5, 6217 Vremski Britof


2. Zdravko Vatovec, roj. 30. 10. 1958, Vatovlje 1, 6217 Vremski Britof


3. Robert Cergolj, roj. 11. 9. 1970, Misliče 25, 6217 Vremski Britof


4. Mirko Klun, roj. 15. 2. 1959, Vareje 13, 6217 Vremski Britof


5. Vanja Ivančič, roj. 29. 1. 1982, Vatovlje 9, 6217 Vremski Britof


6. Darko Drožina, roj. 19. 1. 1957, Misliče 20, 6217 Vremski Britof


7. Branko Brezovec, roj. 11. 1. 1964, Vatovlje 10, 6217 Vremski Britof


4. KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE


Volilna enota 4/1


1. Nataša Hreščak, roj. 9. 10. 1962, Senožeče 104E, 6224 Senožeče


2. Robert Pek, roj. 9. 12. 1961, Senožeče 81, 6224 Senožeče


3. Mirko Višnjevec, roj. 6. 3. 1956, Senožeče 82C, 6224 Senožeče


Volilna enota 4/2


1. Nives Rolih, roj. 13. 8. 1970, Potoče 4, 6224 Senožeče


Volilna enota 4/3


1. Alenka Štrucl Dovgan, roj. 24. 4. 1960, Dolenja vas 2, 6224 Senožeče


2. Silvo Marinšek, roj. 9. 11. 1965, Dolenja vas 34b, 6224 Senožeče


Volilna enota 4/4


1. Marjan Delak, roj. 12. 1. 1965, Laže 7, 6224 Senožeče


Volilna enota 4/5


1. Vojko Sila, roj. 18. 11. 1967, Gabrče 16, 6224 Senožeče


Volilna enota 4/6


1. Elvis Povh, roj. 1. 9. 1981, Senadole 28, 6224 Senožeče


Volilna enota 4/7


1. Štefan Hrovatin, roj. 8. 2. 1954, Otošče 10, 6224 Senožeče


5. KRAJEVNA SKUPNOST VREME


Volilna enota 5/1


1. Miroslav Martinčič roj. 11. 11. 1950, Goriče pri Famljah 10A, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/2


1. Mirjam Frankovič Franetič, roj. 17. 5. 1953, Famlje 17, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/3


1. Emil Kač, roj. 25. 3. 1962, Vremski Britof 11, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/4


1. Robert Magajna, roj. 21. 4. 1968, Dolnje Vreme 22A, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/5


1. Ivan Grandič, roj. 25. 9. 1953, Gornje Vreme 47, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/6


1. Branka Fragiacomo roj. 9. 7. 1964, Gornje Ležeče 16, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/7


1. Zdravko Škrlj, roj 19. 1. 1948, Škoflje 42, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/8


1. Dušan Škrlj, roj. 1. 11. 1959, Zavrhek 7, 6217 Vremski Britof


Volilna enota 5/9


1. Bojan Prelc, roj. 5. 12. 1966, Podgrad pri Vremah 17, 6217 Vremski Britof


Divača, dne 24. oktobra 2006


Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Divača
Denis Zobarič l.r.
Člani:
Nina Cek (namestnica predsednika)
Mojca Matjažič (član)
Sabina Vatovec (član)
Gerželj Viljem (član)
Andrej Škapin –ml. (namestnik člana)
Gregor Kocjan (namestnik člana)
Saška Dujmič (namestnik člana)