Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

datum: 26.04.2007

kategorija: Akti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Uradni list RS, št. 38/2007
Datum prenehanja veljavnosti: 7.9.2010
Datum prenehanja uporabe: 1.7.2010