Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Kamnoloma Laže 1

datum: 26.04.2007

kategorija: Akti

Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Kamnoloma Laže 1

Uradni list RS, št. 38/2007