Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54-2547/04 z dne 20. maja 2004)

datum: 26.04.2007

kategorija: Akti

Obvezna razlaga grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača (Uradni list RS, št. 54-2547/04 z dne 20. maja 2004)