Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 16.10.2007

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradni list RS, št. 94/2007