Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 14.12.2007

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 115/2007