Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: Odloka o PUP) v Občini Divača

datum: 22.05.2009

kategorija: Akti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: Odloka o PUP) v Občini Divača

Uradni list RS, št. 38/2009