Sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini Divača za leto 2009

datum: 29.05.2009

kategorija: Akti

Sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini Divača za leto 2009

Uradni list RS, št. 40/2009