Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 02.09.2011

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 69/2011