Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

datum: 04.11.2011

kategorija: Akti

Odlok o spremembi Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Uradni list RS, št. 88/2011