Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem za leto 2012

datum: 27.12.2011

kategorija: Akti

Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem za leto 2012

Uradni list RS, št. 106/2011