Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1) – uradno prečiščeno besedilo 1

datum: 27.07.2012

kategorija: Akti

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1) – uradno prečiščeno besedilo 1

Uradni list RS, št. 57/2012