Spremembe in dopolnitve Meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača

datum: 27.07.2012

kategorija: Akti

Spremembe in dopolnitve Meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača

Uradni list RS, št. 57/2012