Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja in načrta oddaje nepremičnega premoženja

datum: 23.11.2012

kategorija: Akti

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja in načrta oddaje nepremičnega premoženja

Uradni list RS, št. 88/2012