Projekt ALISTO - na krilih zgodovine

datum: 20.07.2015

kategorija: Projekti

 

Alisto

 

Občina Divača je oktobra 2011 začela z izvajanjem projekta ALISTO, ki je bil odobren v sklopu Evropskega teritorialnega čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija za obdobje 2007 – 2013.

Vodilni partner projekta ALISTO je Pokrajina Treviso. Vrednost projekta je prvotno  znašala 1.350.000,00 EUR  in  se je kasneje znižala na 1.173.360,95 EUR. Projekt je trajal od 1.10.2011 do 30.4.2015.

Tema projekta ALISTO je let nad bojišči prve svetovne vojne, na območju programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija. Namen projekta je bil preseči kulturne ovire, spoznavanje in vrednotenje zgodovinske dediščine, ki se je uresničil s sinergijo med zgodovinskim raziskovanjem in razvojem tehnologije programske opreme za simulatorje letenja.

Projekt poustvarja zgodovinsko pokrajino z mapiranjem avstro-ogrskih in italijanskih vojnih fotografij iz zraka, z digitalnim mapiranjem ozemlja in omogoča videti iz zraka pokrajino iz leta 1915 do leta 1918, kakor tudi današnjo pokrajino, pri čemer zaznamo njeno zgodovinsko vrednost in preobrazbe. V sklopu projekta so bili nabavljeni simulatorji, na katerih je nameščena programska oprema za ogled letalskih letov nad bojišči prve svetovne vojne. Takšno orodje razbiranja je mogoče uporabljati tudi za vrednotenje vplivov velikih posegov v okolje. Rezultat raziskovanja je bil populariziran z razstavami, simpoziji, objavami in mreženjem.

V okviru projekta je občina Divača:

-       obnovila del stare  šoli v Divači,

-       postavila stalno razstavo s prikazom pomena avstro-ogrskega letalstva na območju soške fronte s poudarkom na letališču Divača in Sežana ter samo vojno  obdobje 1915-1917 na Krasu,

-       postavila interaktivno razstavo z prikazom doživljanja  vojakov v strelskih jarkih fronte in

-       kupila simulator letenja s programsko opremo, ki omogoča virtualni prelet krajev na območju soške fronte.

 V Sloveniji sta nameščena dva simulatorja letenja, in sicer prvi v občini Divača, drugi pa na sedežu Fundacije poti miru v Posočju.

 Sodelujoči projektni partnerji: Pokrajina Treviso (vodilni partner), Ministrstvo za nacionalno dediščino in kulturne dejavnosti, Deželni urad za kulturno dediščino in krajino Furlanije Julijske krajine, Marco Polo System G.e.i.e, Občina Tržič, Občina Lugo, Občina Divača, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«.

Več informacij o projektu na: http://www.alisto.eu/ in v filmu, ki je nastal ob drugi konferenci v Novi Gorici https://www.youtube.com/watch?v=DGUxd1kEG_8

 

celoten članek