PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI SUŠE

datum: 09.08.2006

kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA DIVAČA
ŽUPAN PO FUNKCIJIO B V E S T I L O

PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI SUŠE

Občane občine Divača, lastnike oziroma najemnike kmetijskih zemljišč, na katerih je SUŠA povzročila škodo na trajnih nasadih ter kmetijskih pridelkih obveščamo, da lahko prijavijo škodo na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na: sedežu občine Divača, na sedežu krajevnih skupnostih, na internetni strani občine http://www.divaca.si in Kmetijsko svetovalni službi v Sežani.

Vlogo za pridobitev sredstev državne pomoči lahko oddajo oškodovanci, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih:
- Pri tem upoštevajte 1 ha primerljivih kmetijskih površin

Izpolnjene obrazce je potrebno do določenega datuma dostaviti na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Nastalo škodo je na terenu preverila občinska komisija za oceno škode v kmetijstvu.

Rok za prijavo škode je PETEK, 25.08.2006.
Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.

Divača, 09.08.2006


Župan po funkciji:
Bojan Boštjančič, prav.l.r.


Klikni na pripeti dokument:
obrazec_2006.pdf