Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

datum: 17.05.2006

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.12/03, 77/03, Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.47/99,79/99,124/00,79/01,30/02 in 110/02) in Sklepov občinskega sveta Občine Divača št. OS 31/05, OS 31/04, OS31/03 z dne 11.05.2006, razpisuje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

A) Nepremičnine – stavbna zemljišča za individualno gradnjo stanovanjskih hiš v Gabrovem naselju v Divači

B) Stanovanje v večstanovanjski stavbi SENOŽEČE 82 a (prvo nadstropje) v Senožečah

C) Stanovanje v večstanovanjski stavbi FAMLJE 3 (drugo nadstropje) v Famljah


Več v pripetem dokumentu:
prodaja_nepremicnin_javno_zbiranje_ponudb_maj_2006.pdf