-ZAHTEVEK ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA -VLOGA ZA IZDAJO LOKACIJSKE INFORMACIJE -VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA -VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O PREDKUPNI PRAVICI

datum: 29.02.2008

kategorija: Sporočila za javnost