Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP

datum: 20.02.2009

kategorija: Sporočila za javnost

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP

sklep_o_zacetku_postopka_priprave_sprememeb_in_dopolnitev_pup.docdopolnjeni_osnutek_odlok_o_spremembah_odloka_o_prostorskih_ureditvenih_pogojih_v_obcini_divaca.doc