Načrt javne razsvetljave

datum: 01.04.2009

kategorija: Sporočila za javnost

Načrt javne razsvetljave

Javna razsvetljava je v Sloveniji velik problem, saj je infrastruktura mnogokrat zastarela, energetsko zelo neučinkovita in neprilagojena dejanskim potrebam lokalne skupnosti. Tudi zato je Slovenija med prvimi v Evropi na podlagi 17. člena Zakona o varstvu okolja sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 81/2007), ki od lastnikov javne razsvetljave zahteva prilagoditev svetilk zakonodaji in zmanjšanje rabe električne energije za razsvetljavo.

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja je bila sprejeta za zmanjševanje električne energije, pred motečo osvetljenostjo zaradi nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje.

Uredba je stopila v veljavo 22.09.2007. Rok za prvo poročanje je skladno s prvim odstavkom 29. člena te uredbe 31. marec 2009. Kljub temu, da je v Uredbi tudi določeno, da bodo na spletni strani ministrstva objavljeni obrazci, na podlagi katerih se bo izdelalo načrt razsvetljave, le-teh do 30.03.2009 ni bilo in Občina Divača se je odločila, da izdela načrt razsvetljave skladno s 4. členom uredbe, ki predpisuje njegovo vsebino.

nacrt_javne_razsvetljave.pdf


Župan občine Divača
Matija Potokar, univ.dipl.prav.