JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA za šolsko/študijsko leto 2009/2010

datum: 23.04.2009

kategorija: Sporočila za javnost

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA
za šolsko/študijsko leto 2009/2010

OBVESTILO:
Regionalni razvojni center Koper na svoji spletni strani objavlja

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA VKLJUČITEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS) JUŽNA PRIMORSKA
za šolsko/študijsko leto 2009/2010


Roka za oddajo vlog: 20. 5. 2009 in 20. 8. 2009.


Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v enotno Regijsko štipendijsko shemo (v nadaljevanju RŠS)Južna Primorska v šolskem/študijskem letu 2009/2010. Delodajalci z vlogo oddajo potrebe po štipendistih. Štipendije bodo 60 % sofinancirane s strani Evropskega socialnega sklada in občin.


Poleg podjetij se na razpis lahko prijavijo tudi javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Pogoji za vključitev, način prijave ter postopek izbire delodajalcev so natančno opredeljeni v javnem pozivu.


Zainteresirane delodajalce vabimo, naj čim več prijav oddajo v prvem roku (t.j. do 20.5.2009). V tem primeru bo štipenditor lahko zagotovil boljšo, obsežnejšo in učinkovitejšo promocijo razpisanih štipendij med dijaki in študenti še pred poletnimi počitnicami.


Delodajalci, ki so že vključeni v RŠS, vlogo oddajo le v primeru novih potreb po štipendistih.INFORMACIJE:

Razpisna dokumentacija dostopna na www.rrc-kp.si/rss. Kontaktna oseba: mag. Tina Jančar Matekovič, tel. 05/66 37 586, tina.matekovic@rrc-kp.si

Regionalni razvojni center Koper
Regional Development Centre Koper
Župančičeva 18
6000 Koper

tel. +386 5 66 37 586
fax +386 5 66 37 581