Podpis pogodbe za projekt »KANALIZACIJA DIVAČA – 2.FAZA«

datum: 26.05.2010

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača je v torek, 26. maja 2010 podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem NIVO, Gradnje in ekologija, d.d., Celje za projekt »Kanalizacija Divača – 2. faza».

Pogodbo sta podpisala Matija Potokar, župan Občine Divača in Danilo Senič, direktor podjetja.

Podpis pogodbe 26052010_1Podpis pogodbe 26052010_2Podpis pogodbe 26052010_3


Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, zemeljska dela, zgornji ustroj, gradbeno montažna dela, elektro instalacije, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme ter vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Kanalizacija Divača – 2. faza« na manjšem delu severnega dela Divače in Gabrovem naselju.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju je Občina Divača izvedla javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 01.02.2010. V odprtem postopku javnega naročila je Občina Divača dne 20.04.2010 izbrala najugodnejšega ponudnika NIVO, Gradnje in ekologija, d.d., Celje, ki je ponudil izvedbo navedenih del za vrednost 518.237,84 EUR.

Operacijo »Kanalizacija Divača – 2. faza« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi v višini 85% upravičenih stroškov operacije brez davka na dodano vrednost.

Z izvedbo navedene operacije bo Občina Divača uredila ustrezno odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda – sekundarnega omrežja v majhnem delu severnega dela naselja Divača in Gabrovem naselju, na katerega se bo priključilo cca 240 prebivalcev.

znak esrr