POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC JESENSKIH POPLAV 2010

datum: 24.09.2010

kategorija: Sporočila za javnost

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC JESENSKIH POPLAV 2010

OBČINA DIVAČA - objavlja

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC JESENSKIH POPLAV 2010

Oškodovance na OBMOČJU OBČINE DIVAČA, pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala na stavbah in v kmatijstvu zaradi posledic jesenskih poplav. Prijavo na podpisanem obrazcu morajo oškodovanci oddati v sprejemni pisarni občine – osebno ali po pošti, najkasneje do petka, dne 08.10. 2010. Oškodovanci naj v primeru takojšnje sanacije škodo na stavbah predhodno dokumentirajo.

Obrazci in navodila za prijavo škode so objavljeni na internetni strani občine:
-
-
-
-
-
-
-
Nepravočasnih in nepopolnih prijav komisija ne bo obravnavala.Datum, 21.09.2010

Župan Občine Divača
Matija Potokar,univ.dipl.prav.