Seznam lokalnih turističnih vodnikov Krasa in Brkinov

datum: 06.12.2010

kategorija: Sporočila za javnost

Seznam lokalnih turističnih vodnikov Krasa in Brkinov

Po ODLOKU O TURISTIČNEM VODENJU na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana je TIC Sežana zadolžen (v okviru pooblaščenega Zavoda ŠTIP Sežana), za izvajanje lokalne turistične vodniške službe na območju petih kraško-brkinskih občin. Med njegove storitve oz. naloge se šteje:

- sprejemanje naročil ogledov,
- evidenca dnevnika vodenj,
- določitev turističnega vodnika za posamezno vodenje,
- vodenje registra turističnih vodnikov,
- priprava programov vodenj,
- objava seznama lokalnih turističnih vodnikov na spletnih straneh itd.


Seznam lokalnih turističnih vodnikov Krasa in Brkinov