Obvestilo o kanalizaciji

datum: 09.09.2011

kategorija: Sporočila za javnost

Navodila, ki veljajo ob prikljucitvi na javno kanalizacijsko omrežje v naselju
Divaca, ki ga upravlja Kraški vodovod Sežana:

Obvestilo in navodilo kraškega vodovoda
Vloga za pregled izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje
Obvestilo Občine