Simbioz@ e-pismena Slovenija - OSTANIMO V STIKU - Mladi učimo starejše računalništva

datum: 26.09.2011

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača in Osnovna šola dr. Bogomira Magajne Divača sta se vključili v projekt
Simbioz@ e-pismena Slovenija
- OSTANIMO V STIKU -
Mladi učimo starejše računalništva

Simbioz@ e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. Ekipo organizatorjev, ki pripravlja eno največjih prostovoljskih akcij leta 2011, sestavljajo strokovnjaki in tisti, ki bodo to še postali. Projekt temelji na medgeneracijskem sodelovanju.
V tednu med 17. in 21. oktobrom bodo mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta. Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo priložnost, vredna doživetja, izkušnja, vredna spomina.
S projektom želijo organizatorji nagovoriti več kot 200.000 mladih in več kot 300.000 starejših ter s tem mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja.
Starejši boste v okviru modulov spoznali osnovne funkcije računalnika, naučili se boste iskanja informacij na internetu in uporabe drugih brezplačnih komunikacijskih orodij, predvsem elektronske
pošte; mladi pa boste lahko svoje znanje in navdušenje nad računalniško tehniko posredovali starejšim. Več informacij: spletna stran www.simbioza.eu, info točke po vsej Sloveniji.
V občini Divača bodo BREZPLČANE delavnice potekale v tednu med 17. in 21. oktobrom 2011 v OSNOVNI ŠOLI dr. Bogomira Magajne V DIVAČI v popoldanskem času.
Urnik bo določen naknadno, v dogovoru z izvajalci in udeleženci.

VABLJENI k sodelovanju!

MLADI se lahko vključite v projekt kot PROSTOVOLJCI; vodili oziroma pomagali boste pri izvedbi delavnic in učili starejše spoznavanja osnovnih računalniških veščin.
STAREJŠI se lahko vključite v projekt kot UDELEŽENCI DELAVNIC, kjer boste spoznavali računalniški svet in s tem vstopili v zanimiv svet informacij, znanj, odkritij,…
Prijavite se lahko preko spletne strani info@simbioza.eu; na brezplačni tel. št.: 0804747 in na Osnovni šoli v Divači (tajništvo) - tel.: 7 318 800.
Povabite znance, prijatelje, sorodnike,….
Posredujte informacijo dalje –
le tako obstaja možnost, da bo prišla do nekoga, ki mu bo mogoče odprla okno v nov svet.
Sodelujte in podarite svoje znanje še nekomu, ki ga potrebuje.