Namera o ustanovitvi stavbne pravice

datum: 16.01.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Občina Divača v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem prmoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za ureditev energijsega parka na parceli št. 969, k.o. Divača.

Več si lahko preberete v priloženem dokumentu