Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 27.02.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Ugotovitvena odločba, da se nepremičninam:
- parcela št. 1455/8, , k.o. Škoflje, cesta v izmeri 52 m², ID znak: 2463-1455/8-0, vpisana kot javno dobro v lasti Občine Divača in
- parcela št. 1455/10, k.o. Škoflje, cesta v izmeri 47 m², ID znak: 2463-1455/10-0, vpisana kot javno dobro v lasti Občine Divača
ukine status javnega dobra.