Kratkotrajno parkiranje v Sežani

datum: 02.07.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Konec meseca aprila je na Partizanski cesti od semaforiziranega križišča z Bazoviško cesto do križišča z Cankarjevo ulico, vključno s parkiriščem ob pošti pričel veljati nov parkirni režim, in sicer kratkotrajno parkiranje.

Območje kratkotrajnega parkiranja je razvidno na podlagi postavljenih prometnih obvestilnih znakov in modro označenih parkirnih prostorov. Prav tako je iz postavljenih obvestilnih znakov razvidno, da režim kratkotrajnega parkiranja velja od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro, ob sobotah med 7 in 13 uro. V preostalem času (torej med 17 uro in 7 uro zjutraj ob delavnikih, oziroma od 13 ure dalje ob sobotah ter ob nedeljah in praznikih) bodo lahko občani neomejeno parkirali na javnih površinah v teh conah.

KRATKOTRAJNO PARKIRANJE V CENTRU SEŽANE

Konec meseca aprila je na Partizanski cesti od semaforiziranega križišča z Bazoviško cesto do križišča z Cankarjevo ulico, vključno s parkiriščem ob pošti pričel veljati nov parkirni režim, in sicer kratkotrajno parkiranje.

Območje kratkotrajnega parkiranja

Slika 1 Območje kratkotrajnega parkiranja je razvidno na podlagi postavljenih prometnih obvestilnih znakov in modro označenih parkirnih prostorov. Prav tako je iz postavljenih obvestilnih znakov razvidno, da režim kratkotrajnega parkiranja velja od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro, ob sobotah med 7 in 13 uro. V preostalem času (torej med 17 uro in 7 uro zjutraj ob delavnikih, oziroma od 13 ure dalje ob sobotah ter ob nedeljah in praznikih) bodo lahko občani neomejeno parkirali na javnih površinah v teh conah.


Obveznost voznikov v območju kratkotrajnega parkiranja

Slika 2 V ta namen je voznik v skladu s prometnim znakom in Odlokom o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v občini Sežana dolžan čas pričetka parkiranja označiti. Osmi člen odloka določa, da mora voznik na območju kratkotrajnega parkiranja, na katerem je parkiranje brezplačno, označiti čas prihoda na vidnem mestu v parkiranem vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati. V tretjem odstavku navedenega člena je navedeno, da voznik po preteku dovoljenega časa določenega s prometno signalizacijo, ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja. Občina Sežana je v ta namen vsem gospodinjstvom v občini že v preteklem letu razdelila parkirne ure za označitev časa prihoda. V kolikor voznik ne poseduje parkirne ure, zadostuje, da na listu papirja zapiše čas prihoda.

Opozorilo voznikom

Voznike želimo opozoriti, da je na podlagi Zakona o pravilih cestnega prometa ustavitev ali parkiranje na vozišču dovoljeno le na desni strani vozišča v smeri vožnje. Izjemoma je dovoljena ustavitev ali parkiranje na obeh straneh smernega vozišča enosmerne ceste, seveda, če je s prometno signalizacijo dovoljeno. Na podlagi povedanega je na Partizanski cesti, na kateri promet poteka dvosmerno, prepovedano vozilo ustaviti ali parkirati na levi strani na bočnih parkirnih prostorih v smeri vožnje.

Za voznike, ki ne bodo upoštevali navedenega parkirnega režima na območju kratkotrajnega parkiranja, in sicer: parkiranje več kot 1 uro, neoznačitev parkiranja s parkirno uro, ustavitev ali parkiranje na levi strani na bočnih parkirnih prostorih v smeri vožnje, je v zakonu in odloku za navedene kršitve določena globa.


Občina Sežana