Tečaj varčne vožnje s sodobnimi traktorji

datum: 13.07.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Vabimo vas na tečaj varčne vožnje s sodobnimi traktorji »DAJMO TRAKTOR NA DIETO - ZMANJŠAJMO PORABO GORIVA« v sklopu projekta Efficient 20, ki bo v četrtek, 26. julija 2012 z začetkom ob 10. uri, v Jablah pri Mengšu, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko - Laboratorij za kmetijsko strojništvo, Grajska 1,1234 Mengeš.

Zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko drastično vpliva na ekonomiko kmetijske pridelave. Strokovnjaki s področja kmetijske tehnike so ugotovili, da kar 50 % vse porabljene energije v kmetijstvu in gozdarstvu predstavlja dizelsko gorivo. Stroški goriva predstavljajo tudi do 40 % stroškov za uporabo traktorja na kmetiji. Ni zanemarljiv podatek da cena gorivu raste hitreje, kot rastejo odkupne cene pridelkov. Poleg tega pa zmanjševanje porabe goriva vpliva tudi na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki so po ugotovitvah strokovnjakov s področja klimatologije krivi za pospešene klimatske spremembe. Klimatske spremembe povzročajo iz leta v leto vse večje težave gospodarstvu in kmetijstvu Slovenije in Evrope ter ostalih delov sveta.

Slovenija se je vključila v obsežen evropski projekt Efficient 20, ki ga sofinancira Direktorat za energijo pri Evropski komisiji v okviru programa Intelligent Energy, katerega cilj je usmerjen v prihranek goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v skladu s cilji Evropske unije za zmanjšanje porabe energije za 20 % do leta 2020.

Na zmanjševanje porabe goriva v kmetijstvu lahko v veliki meri vplivajo sami uporabniki kmetijske in gozdarske mehanizacije z nekaterimi ukrepi, kot so: pravilno vzdrževanje traktorjev in strojev, pravilno nastavljanje strojev, zmanjševanje števila prehodov npr. pri obdelavi tal z uporabo metod za reducirano obdelavo tal oziroma direktno setev, tehnika vožnje, izbira pravilnega tlaka v traktorskih pnevmatikah glede trdnosti podlage, precizno kmetovanje, uporaba sodobnih traktorjev z energetsko varčnejšimi motorji in sodobnimi transmisijami različne izvedbe itn. Na tečaju varčne vožnje bomo zgoraj omenjene ukrepe detajlno predstavili tako, da bo vsak uporabnik dobil sliko, kako ustvariti značilne prihranke goriva pri uporabi traktorjev, priključnih in samovoznih kmetijskih strojev.

več