Odločbi o ukinitvi javnega dobra

datum: 23.07.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Nepremičninam se ukine status javnega dobra.

1. Nepremičnini parcela št. 1042/14 , k.o. Divača, pot v izmeri 32 m², ID znak: 2452-1042/14-0, se ukine status javnega dobra.

Odločba 478-0017/2012-3

2. Nepremičninam:
- parcela št. 1459/12 , k.o. Škoflje, cesta v izmeri 106 m², ID znak: 2463-1459/12-0 in
- parcela št. 1460/3 , k.o. Škoflje, cesta v izmeri 55 m², ID znak: 2463-1460/3-0,
se ukine status javnega dobra.

Odločba 478-0040/2010-16