Zapora ceste - Laže

datum: 06.08.2012

kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA DIVAČA obvešča vse udeležence v prometu in vaščane vasi Laže,
da bo na delu občinske ceste JP 5620300, na odseku 562301-Laže 14
v Lažah v dolžini 25 m med hišnima številkama 19 in 24 (mimo hiše št. 21)
v vasi Laže v dolžini cca. 25 m od torka 7.8.2012 do sobote 11.8.2012 izvedena POLOVIČNA ZAPORA CESTE za ves promet od 7.00 ure do 17.00 ure zaradi izvajanja gradbenih del.

V času trajanja polovične zapore ceste obvoza ne bo.

Investitorka Ana Vidmar bo skladno z dovoljenjem in soglasjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste cesto prekopala in vgradila priključek hišne številke 21 na vodovod in kanalizacijo. Ker se dela izvajajo na cesti, je potrebno zaradi ureditve gradbišča in varnosti del in izvajalcev ter udeležencev v prometu izvesti polovično zaporo dela ceste, kjer se izvajajo dela.

Polovična zapora ceste bo trajale dnevno od 7.00 ure do 17.00 ure, v primeru intervencijskih in nujnih prevozov pa bo izvajalec zapore poskrbel, da bo za ta vozila omogočen prehod.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate ta odsek ceste se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.


OBČINA DIVAČA
Župan Drago Božac


Obvestilo