ZAPORA CESTE - Divača - Ulica Istrskega odreda - OBVESTILO

datum: 08.10.2012

kategorija: Sporočila za javnost

OBČINA DIVAČA obvešča vse udeležence v prometu in občane stanujoče na Ulici Istrskega odreda, Divača, da bo na delu občinske ceste LZ 063040,
odseku 063041-Ulica Istrskega odreda pred hišno številko 6 v dolžini cca. 30 m od ponedeljka 8.10.2012 do sobote 20.10.2012 izvedena DELNA ZAPORA CESTE z odstopom prednosti zaradi izvajanja gradbenih del.

OBČINA DIVAČA obvešča vse udeležence v prometu in občane stanujoče na Ulici Istrskega odreda, Divača,
da bo na delu občinske ceste LZ 063040, odseku 063041-Ulica Istrskega odreda pred hišno številko 6 v dolžini cca. 30 m

od ponedeljka 8.10.2012 do sobote 20.10.2012 izvedena

DELNA ZAPORA CESTE z odstopom prednosti zaradi izvajanja gradbenih del.


V času trajanja zapore ceste obvoza ne bo. Možen bo enosmerni promet z odstopom prednosti mimo zapore.

Investitor Zoran Gašperšič bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenem odseku ceste postavil dvigalo in uporabljal del zaprte ceste za dovoz in odvoz gradbenega materiala za obnovo strehe na hiši št. 6 v ulici Istrskega odreda v Divači. Ker se dela izvajajo neposredno ob cesti, je potrebno zaradi ureditve gradbišča in varnosti del in izvajalcev ter udeležencev v prometu izvesti delno zaporo dela ceste, kjer se izvajajo dela.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate ta odsek ceste se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.

OBČINA DIVAČA
Župan Drago Božac


Obvestilo